Flyforsinkelser og flyaflysninger giver i mange tilfælde ret til kompensation fra flyselskabet. Ifølge EU-reglerne er kompensationens størrelse på 2.000-4.500 kroner (250-600€). Om du har ret til kompensation og hvor meget du er berettiget til, afhænger af hvorfor flyet var forsinket, forsinkelsens varighed og selve flyvningens længde.

Det er dog ikke alle flyrejser, der giver dig ret til erstatning ved forsinket fly eller et aflyst fly. Da der er tale om EU-regler skal flyvningen foregå enten indenfor EU, fra EU eller til EU. Det betyder, at flyvninger udenfor Europa (hvor EU ikke er afrejse/ankomst land) ikke giver dig ret til kompensation. 

Retten til kompensation er vedtaget i EU-forordningen 261/2004 og gælder derfor EU-medlemslandene samt fx Norge, Island, Schweiz og det vestlige Balkan.

Det burde være ligetil at få erstatning for flyforsinkelser, men nærmest konsekvent afviser flyselskaberne at udbetale. I måske 10% af tilfældene udbetaler de uden større problemer, men i resten af de sager, hvor en passager har krav på kompensation gør de ikke. Det vil sige, at der så skal føres en sag og her giver de fleste op.

Derfor kan det anbefales at du allierer dig med en virksomhed, som professionelt arbejder med denne type sager. Vi kan anbefale FLYPENGE.DK som er godkendt og lovligt kan føre din sag og inddrive din kompensation. Og som i øvrigt har stor succes med det. Vi anbefaler endvidere at du fra starten lader FLYPENGE.DK varetage din sag, så den bliver ført professionelt hele vejen. Du betaler kun, hvis firmaet skaffer dig kompensation. Det hedder ”no cure, no pay”.

Forsinket fly

Flyforsinkelse – kompensation, hvornår og hvor meget?

Det er vigtigt at vide i hvilke situationer du har krav på kompensation, så her får du en overordnet gennemgang af de situationer, som er omfattet af EU-reglerne. Det er fx ikke alle flyvninger der er omfattet og forsinkelsen skal have haft en vis varighed for at du har ret til kompensation.

Hvilke flyvninger er omfattet?

Ikke alle flyvninger er omfattet af EU-forordningen. Er hele flyvningen foregået udenfor EU er der ikke ret til erstatning.

Flyver du fra EU, så er flyvningen omfattet af reglerne uanset om du flyver med et EU selskab eller et ikke-EU selskab, og du vil kunne få kompensation.

Flyver du udenfor EU til EU, så er flyvningen omfattet, hvis du flyver med et EU selskab, og du vil kunne få kompensation.
Flyver du med et ikke-EU selskab, er flyvningen ikke omfattet og du kan ikke få kompensation.

Hvor længe skal flyforsinkelsen vare?

Forsinkelsen skal vare mindst 2 timer for at du er berettiget til noget. Er den det, skal flyselskabet tilbyde dig at få noget at spise og drikke, samt mulighed for at sende e-mails og et par telefonopringninger.

Er forsinkelsen på over 3 timer har du ret til økonomisk kompensation.

Er det på grund af forsinkelsen nødvendigt at overnatte, skal flyselskabet gratis sørge for hotel og transport mellem lufthavn og hotel.

Har selve flyvningens længde betydning?

Ja, flyvningens længde har betydning for kompensationens størrelse. Der skelnes mellem flyvninger indenfor EU og flyvninger fra EU til lande udenfor, samt flyvninger fra lande udenfor til EU. Flyvningens længde er inddelt sådan:

Flyvninger under 1.500 km.

Flyvninger mellem 1.500-3.500 km.

Flyvninger over 3.500 km.

Økonomisk erstatning ved flyforsinkelse (kompensation)

Den økonomiske erstatning beregnes ud fra forsinkelsens varighed og flyvningens længde. Du er berettiget til økonomisk erstatning i disse situationer:

Forsinkelse i min. 3 timer og flyvning under 1.500 km: 1.850 kr.

Forsinkelse i min. 3 timer og flyvning ml. 1.500-3.500 km: 3.000 kr.

Forsinkelse i min. 4 timer og flyvning over 3.500 km: 4.500 kr.

Kompensationen er pr. passager, så rejste flere sammen, skal hver af jer have udbetalt kompensation efter reglerne.

Aflyst fly og overbookinger – kan du få erstatning?

Blev dit fly aflyst eller var det overbooket, så du ikke kom med, så gælder de samme regler som ved flyforsinkelse. Se ovenfor.

Du skal dog være opmærksom på, at

Kompensationen halveres, hvis flyselskabet tilbyder dig at rejse til destinationen med et andet fly, og

Flyet ankommer til destinationen indenfor 2 timer for rejser under 1.500 km.

Flyet ankommer til destinationen indenfor 3 timer for rejser indenfor EU på over 1.500 km.

Flyet ankommer til destinationen indenfor 3 timer for andre rejser mellem 1.500-3.500 km.

Flyet ankommer til destinationen indenfor 4 timer for rejser på over 3.500 km (undtaget til/fra EU).

Hvornår har du ikke ret til flykompensation?

Selvom din flyforsinkelse, flyaflysning eller overbooking falder ind under de ovenfor beskrevne situationer, så er der årsager til det, som undtager flyselskaberne for at skulle betale erstatning. De kaldes under et for Force Majeure eller usædvanlige omstændigheder. Det vil sige omstændigheder, der ligger udenfor flyselskabernes kontrol, også selvom de har forsøgt med rimelige tiltag at undgå forsinkelsen eller aflysningen.

Usædvanlige omstændigheder der ikke giver ret til kompensation

Der kan for eksempel være tale om:

Vejrforhold – hvis der opstår helt usædvanlige vejrforhold, som kan udgøre en risiko for sikkerheden.

Strejker – nogle strejker er udenfor flyselskabernes kontrol, men hvis fx flypersonalet strejker kan det udløse kompensation.

Passagers sygdom – hvis passagerers akutte sygdom eller ildebefindende er årsag.

Politisk uro/terror o.lign. – opståede omstændigheder, hvor den almene sikkerhed er truet.

Flyveforbud o.lign. – hvis ATC (Air Traffic Control) har udstedt flyveforbud.

Vær opmærksom på, at flyselskaberne nogle gange begrunder forsinkelser med ”usædvanlige omstændigheder” uagtet at omstændigheden eller årsagen var indenfor flyselskabet kontrol. Flyselskabet forsøger med begrundelsen at undgå betaling af kompensation. Det kan fx være at selskabet afviser et berettiget krav med begrundelsen dårlige vejrforhold, selvom vejret var fint nok til flyvningen.

Hvad er ikke usædvanlige omstændigheder?

Der er en lang række situationer, som ikke er Force Majeure eller usædvanlige omstændigheder. De vigtigste (som flyselskaberne kan finde på at benytte som årsag til ikke at udbetale kompensation) er:

Manglende besætning – at flyselskabet eksempelvis mangler besætning til flyvningen er ikke en usædvanlig omstændighed, da flyselskabet bør have planer for at undgå sådanne situationer.

Tekniske problemer – er heller ikke en Force Majeure situation, da det ligger indenfor flyselskabets kontrol.

Interne operationelle problemer – er heller ikke en usædvanlig omstændighed.

5/5 - (1 vote)

Denne artikel er skrevet af …

Det er Peter, der har skrevet denne artikel om flyforsinkelse og flykompensation, men selve researchen har Chris taget sig. Denne gang har han også i sin research også indhentet juridiske oplysninger, så artiklen giver så korrekte informationer som muligt.

Hele holdet anbefaler, at du lader fx Flypenge.dk køre din sag.

Peter A.

Peter A.
Forfatter

Chris H.

Chris H.
Research